top of page

פונדקאות, אימוץ והורות

דיני משפחה וירושה, הסכמי ממון, שלום בית וגירושין

***התמחות ייחודית בהגנה על זכויות קטינים בישראל ובעולם

מחלקת פונדקאות, אימוץ והורות 

צוות מחלקת דיני המשפחה, עוסקים בהסדרה חוקית של הדרוש גם בחיים וגם לאחר המוות בין בני המשפחה ובייצוג בכל סכסוכי המשפחה בישראל בעניינים הנוגעים הן להליכי גירושין (לזוגות נשואים) ולהליכי פירוד בין זוגות (שאינם נשואים), וכוללים: המשמורת וזמני שהות עם הילדים, מזונות ילדים ומדורם (וכל יתר צרכיהם), הפרדה רכושית הכוללת איזון משאבים (זכויות סוציאליות, מוניטין וכיוצ"ב) ופירוק שיתוף (במקרקעין)

bottom of page