top of page

אלטו גלובל קפריסין

הסניף של משרדנו בקפריסין ממוקם בעיר לרנקה ובו עורכי דין מנוסים וותיקים בתחומים שבו מייצג משרדנו

אנו נותנים מעטפת שירותים משפטיים וכלכליים ללקוחותינו המעוניינים להשקיע בנדל"ן בקפריסין ונותנים את המענה המקצועי המקיף מתחילתו ועד סופו בשתי המדינות וכולל את התהליכים הבאים

לרכישת נכס – לאורך כל התהליך: התאמת הנכס ללקוח, איתור הנכס, בדיקת נאותות וליווי מלא בכל שלבי הרכישה כולל מו"מ ועריכת הסכם המכר.

מעמד אישי בקפריסין  
הסדרת זכות תושבות או אישור שהייה באמצעות האשרות המוצעות 

ויזת זהב

 מה נדרש מאזרח זר על מנת לקבל ויזת זהב לשהייה באי


ויזת עבודה 


מעמד לבן/בת זוג ושאר בני המשפחה


טיפול במעבר בין סוגי האישורים 

הסדרת דיני משפחה וירושה 

על פי הצורך – צוואות, הסכמי ממון, הסכמים והסדרים על כל ההיבטים, כולל משמעויות בדין הקפריסאי

פתיחת חשבון בנק

הקמה וניהול חברה 

 רישום החברה, גיוס עובדים וניהול החברה

ייעוץ משפטי לחברות ותאגידים

 חברות ציבוריות ופרטיות, רגולציה


ייעוץ מול רשויות המס לתכנון מס אופטימלי 

הכל נעשה בהתאם לדין הקפריסאי והישראלי תוך שימת לב למשמעויות לבעלי אזרחות זרה ולישראלים בפרט

bottom of page