top of page

אבטחת מידע ופרטיות

צוות מומחים מלווים את העסק שלך עד לקבלת מעטפת של חוות דעת משפטית (LEGAL) וטכנולוגית (DPO+CISO)  באופן הבוחן את הרגולציה החלה על הארגון, בישראל, באירופה (GDPR) ובארה"ב ומתן מענה משפטי בכל הרבדים הדרושים להתנהלות חברה תקינה, רציפה ובטוחה.
מסמכי חברה- חוזים עם ספקים, עובדים ולקוחות בדגש על אבטחת המידע והפרטיות, מדיניות הפרטיות ותקנון אתר האינטרנט והתוכנות עימן העסק עובד

לקוחות המשרד מקבלים מענה מקצועי, משפטי וטכנולוגי, לאחר בחינת נהלי הארגון לאבטחת המידע והגנת הפרטיות, של הלקוחות, העובדים והספקים, בחינת אבטחת המידע באמצעות הטכנולוגיות בחברה ואופן התאמתם לרגולציה החלה על החברה, חוק הגנת הפרטיות בישראל כמו גם במדינות להן הארגונים מספקים שירותים ואשר החוקים שלהם עלולים לחול, כנותני שירותים לתושבי האיחוד האירופאי או ארה"ב.

כל עסק בעל אתר אינטרנט צריך הגנה משפטית מלאה במסמכי ההתקשרות עם הלקוחות, עם העובדים ועם הספקים, וודאי במסמכים כמו- מדיניות הפרטיות ובתקנון האתר, אנו נייעץ לכם ונלווה אתכם להגנה המשפטית המקסימאלית כדי שתפעלו עיסקית בראש שקט.

 

רישום מאגרי מידע – זו חובה החלה על פי החוק לכל מי שאוגר אצלו מידע על פי הפרמטרים הקבועים בחוק ובתקנות, וודאי אם אתם מקבלים "לידים" מלקוחות ושומרים אצלכם את פרטיהם, או למשל, שולחים להם דוא"ל תפוצתי, או שהנכם נותני שירותים ולפיכך ישנו מידע כלכלי או אישי שונה על הלקוחות.

הרשות להגנת הפרטיות, מערך הסייבר ושאר הרשויות שהרגולטור מחזק בשנים האחרונות, מחזיקות בכוח שנועד להגן על מידע ופרטיותם של אזרחי ישראל ולא רק הם, גם באופן מניעתי וגם אם חלילה, הותקף האירגון שלכם והם יתערבו, כדי לנסות למזער נזקים במקרה כזה של מתקפת סייבר, וירוס זדוני, סוס טרויאני, פריצות של האקרים עם אינטרסים שונים ודרישות הכופר שלרוב מגיעות ביחד עם מתקפות הסייבר.  

לכל ארגון חשוב לשמור על המוניטין שלו כמי שמאורגן היטב ודואג לאבטחת המידע השמור אצלו באופן המירבי והמיטבי שקיים, טכנולוגית ומשפטית.

קצב השינויים המהיר בתשתית הטכנולוגית, החדשנות המתמדת במתן שירותים ללקוחות, זמינותם של השירותים "בכל עת, בכל מקום", השילוביות של מערכות מידע אל ותשתיות מחשוב מודרניות ו"פתוחות", כמו גם התלות הגוברת בשירותי מחשוב ותקשורת המסופקים על ידי צד שלישי, יוצרים כר נרחב מאוד להיווצרות חולשות במערכי ההגנה של החברה אשר עלולות לחשוף אותה לסיכוני סייבר משמעותיים. בו בעת, חל גידול משמעותי בעוצמת איומי הסייבר, הן מבחינת היקפם, הן מבחינת גורמי האיום והן בהיבטי תחכום וזמינות כלי התקיפה.  

 

התממשותם של סיכוני סייבר עלולה לשבש את פעילתו התקינה והמאובטחת של החברה, ולגרום בין היתר, למניעת שירות מלקוחותיו, לחשיפת מידע פרטי, למחיקה ושיבוש נתונים של החברה ושל לקוחותיה, לירידה באמון הציבור, לפגיעה בתדמית החברה -מוניטין וביכולתה לנהל את נכסיה ואת נכסי לקוחותיה באופן נאות.

 

בתרחיש קיצון התממשותם של סיכונים אלו עלולה לפגוע ביציבות החברה

אתם מוזמנים לפנות למשרדנו, כדי שנבחן עבורכם את החוזים הרלוונטיים, את המתווה המשפטי היעיל והבטוח ביותר עבורכם, תוך בחינת דרישות הרגולטור לאבטחת מידע מרבית בחברה, נבצע סקר סיכונים ונלווה אתכם לאורך כל הדרך ביעילות, מקצועיות ויסודיות.

bottom of page