top of page
  • תמונת הסופר/תמשרד אלטו קליין שטיינמץ תל אביב

בעקבות פסק הדין התקדימי של בית המשפט העליון בישראל לאימוץ גם לזוגות חד מיניים: שינוי מגמות באימוץ ופונדקאות: התייקרות ההליכים ושינוי מדינות היעד


בית המשפט העליון פרסם פסק דין תקדימי ולפיו מעתה יותרו אימוץ לזוגות חד מיניים בישראל, גם הליכי הפונדקאות בישראל ומחוץ לה גדלים באופן דרמטי משנה לשנה, מבחירה ושלא, מוצאים את עצמם הורים בפוטנציאל מתחילים לברר אודות הרחבת המשפחה דרך הליכי פונדקאות. מדינות רבות הגמישו את תנאי הכניסה, למשל לחד מיניים וחד הוריים, במקביל מדינות שבהם ההליכים היו זולים ומהירים סגרו שעריהם, אסרו את הליכי הפונדקאות לזרים מטעמים שונים וכך נוצרת מגמת מעבר למדינות אחרות, דתיות פחות ויקרות יותר


הליכי האימוץ והפונדקאות בישראל ומחוץ לה גדלים באופן דרמטי משנה לשנה, מבחירה ושלא, מוצאים את עצמם הורים בפוטנציאל מתחילים לברר אודות האפשרות להביא ילדים דרך הליכי פונדקאות. מדינות רבות הגמישו את תנאי הכניסה, למשל לחד מיניים וחד הוריים, במקביל מדינות שבהם ההליכים היו זולים ומהירים סגרו שעריהם, אסרו את הליכי אימוץ ופונדקאות לזרים מטעמים שונים וכך נוצרת מגמת מעבר למדינות אחרות, דתיות פחות ויקרות יותר.

בית המשפט בישראל פרסם פסק דין תקדימי ומרגש, לפיו מעתה יותרו אימוץ לזוגות חד מיניים בישראל, בכך צועדת ישראל צעד נוסף אופטימי, לא קטן ומרגש ומחזקת את היותה מדינה דמוקרטית, נאורה, שיוויונית, יותר מרכיבים אחרים המתעצמים בה במקביל ופוערים בורות של בורות.


שנים רבות אישרו וביצעו הליכי פונדקאות לזרים במזרח, כשהודו היתה המדינה המובילה במספר הפונים לפונדקאות (ותאילנד אחריה), יש גם מי שסברו שהרפואה בהודו מפותחת ומתקדמת ומאפשרת טיפול ראוי גם במקרים של סיבוכים בדרך, אך כבר בשנת 2013 הגיעה ההתראה הראשונה כי הודו מתכוונת לסגור שעריה וב2015 אכן סגרה הודו שעריה לפונדקאות לזרים (מלבד זוגות הטרוסקסואליים) ומשרד החוץ הישראלי הודיעה כי מעתה לא יסייע לישראלים שבכל זאת ירצו לבצע את הליך הפונדקאות בהודו, לצאת עם הילוד מהודו ולהיכנס לישראל.


להמשך קריאה - לחצו כאן


פונדקאות


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page