top of page
  • תמונת הסופר/תמשרד אלטו קליין שטיינמץ תל אביב

חטיפת קטינים: הקו האדום הבינלאומי


חמאס כבר לא יכול לטעון שהוא גוף מדיני מרגע שבדיוק כמו דעאש חטף קטינים, תינוקות, ילדים, נוער ונשים בניגוד לדין הבינלאומי ולדין המוסלמי


האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, קובעת חד משמעית את כל סוגי הכללים שבסיס אחד מוחלט להם: אם הועבר ילד ממקום מגוריו בניגוד לרצון הוריו או אפילו אחד מהוריו, זו חטיפה שאף מדינה לא תאפשר וכל מדינה תפעיל מיידית את כל גורמיה כדי להשיב את הילד למקום שבו גדל עד יום החטיפה.


 נוסיף לדין הבינלאומי את הדין המוסלמי הקובע חד משמעית לא לפגוע בילדים ונשים. גם את זה שכחו בחמאס. העולם המוסלמי מתבייש בחמאס, אני מקבלת הודעות מכל העולם, גם מגורמים מוסלמיים מובהקים, מתביישים. כואבים את כאבנו מאוד.


בשלב הזה טעו בחמאס טעות איומה כשחטפו קטינים מתחת לגיל 18 לעזה. 18 ? חטפו הרי תינוקות, פעוטות, ילדות בנות 3 ו-5 ו-6 ו-8ו-10, ובכל רצף הגילאים שמתחת לגיל 18. וכאן בדיוק הם עברו את הגבול הזה שתמיד קיבל איכשהו את גיבוי האו"ם וגיבוי מדינות נוספות. כשסיממו את המרצחים ושילחו אותם לרצוח גם ילדים ונשים ללא הבחנה, לא לקחו בחשבון שכאן יגיע סופו של חמאס כי כאן בדיוק הם הפכו לדאעש. לארגון טרור רצחני גם בעיני העולם כולו. 


אנחנו מחסירים פעימות לב מול תמונות הזוועות של רצח ושריפת ילדים תינוקות נשים וגברים, הורים לעיני ילדיהם וילדים לעיני הוריהם ואחיהם. את התמונות הללו וסרטוני הוידאו של מעשי הזוועה בתינוקות, בילדים ובהורים, בהתעללות פיזית קשה מנשוא, ברצח והתעללות בגופות, פרסמו הרי מחבלי החמאס שנשאו מצלמות על גופם והפיצו את מעשיהם באינטרנט. 


עו"ד אווה שטיינמץ - מומחית במשפט בינלאומי, בהגנה על זכויות קטינים וניהול מו"מ. שותפה מייסדת במשרד א. אלטו שטיינמץ קליין ושות', עורכי דין


Kommentarer


bottom of page