top of page
DrorDayan.png

עו"ד דרור דיין ראש מחלקת תאגידים ומסחר מטפל בחברות באופן שוטף משלב הקמת החברה ומסמכי המייסדים, לרבות עריכת הסכמי מייסדים מורכבים, ייעוץ משפטי בהיבטי מיסוי חברות, ייעוץ בתכנון מיסוי עתידי, טיפול בחברות משפחתיות, ייעוץ משפטי שוטף תוך שימוש בטכניקות שונות למשיכת רווחים מחברה לבעלי המניות, העתקת פעילות מיחיד לחברה, מכירת מניות, עריכת הסכמי התקשרות עם ספקים ולקוחות, טיפול משפטי שוטף בגביית חייבים לחברה, הענקת טיפול אישי לכל חברה ולפי צרכיה גם בליטגציה מסחרית בבתי המשפט.

bottom of page