top of page
LilachNechemya.png

בראש מחלקת פונדקאות והורות עומדת עו"ד לילך נחמיה, המחלקה מטפלת בזוגות העומדים בפני הליך פונדקאות בארץ או בחו"ל, החל משלב הייעוץ המשפטי לקראת התקשרות בהסכם פונדקאות, סיוע בניהול מו"מ מול חברת הפונדקאות ועובר לטיפול משפטי במסמכי היילוד הנולד לרבות הסדרת מעמדו של התינוק במרשמי משרד הפנים וברשויות המדינה השונות שאחראיות מכוח הדין על הנושא, תביעות אבהות, צווי הורות פסיקתיים.

המחלקה מטפלת בכל סוגי המשפחות אליהם נכנסים ילדים: זוגות נשואים, משפחות חד מיניות או בפרק ב'. המחלקה מטפלת גם בהליכי אימוץ ילדים בישראל ומחו"ל כולל הגשת הבקשה לאימוץ והסדרת מעמדו החוקי של הילד המאומץ וההורה המאמץ.

עו״ד נחמיה מסתייעת בכישוריה כמגשרת בניהול תיקי הורות ופונדקאות שימשה גם כמנהלת תחום השתלמויות בלשכת עורכי הדין במחוז ירושלים.

bottom of page