top of page
TeamShira.png

ראש מחלקת משפחה וירושה. עו"ד רביד הינה ליטיגטורית מנוסה המתמחה בתיקים מורכבים ובניהול סכסוכים בתוך המשפחה.

ייחודה של עו"ד רביד, בצד ניהול משפטי של תיק וניסיון רב שנים מתבטא בהבנת מערכות היחסים והדינמיקה בתוך כל תיק ותפירת אסטרטגיה מותאמת למערך המשפחתי המסוים.

בנוסף עו"ד רביד מתמחה בתחום הצרכים המיוחדים והמשפחות המיוחדות ובעלת ידע רב בניהול תיקים כאשר אחד הילדים הינו בעל צרכים מיוחדים.

עו"ד רביד מומחית בצוואות מורכבות ובניית נאמנויות מורכבות, עם התמחות ספציפית בנאמנויות במשפחות כאשר אחד מבני המשפחה בעל צרכים מיוחדים.

bottom of page